Thời khóa biểu

Thời khóa biểu (12.09.2016-18.09.2016)

Thời khóa biểu của giảng viên Bùi Quang Thịnh tuần lễ từ 12.09.2016 đến 18.09.2016 cụ thể như sau:

*** Lưu ý: Trong các khoảng thời gian không có lịch công tác tại Đại học Tiền Giang, sinh viên có thể liên lạc với giảng viên thông qua email hoặc số điện thoại được cung cấp tại Văn phòng khoa Sư phạm, Phòng B11, Cơ sở chính, Đại học Tiền Giang


Thứ hai (12.09.2016)

– Sáng:

– Chiều: Từ 14:00 đến 15:00, gặp gỡ sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016 (B11, CSC, TGU)


Thứ ba (13.09.2016)

– Sáng: Từ 7:30 đến 11:30, seminar Hình học phức (Đại học Sư phạm Tp. HCM)

– Chiều:


Thứ tư (14.09.2016)

– Sáng: Từ 7:00 đến 9:40, giảng dạy Toán học  3 và 4 (C15, CSC, TGU)

– Chiều: Từ 13:00 đến 15:40, giảng dạy Phương pháp dạy học Toán 1 (C14, CSC, TGU)


Thứ năm (15.09.2016)

– Sáng:

* Từ 7:00 đến 8:40, giảng dạy Cơ sở Toán học của chương trình môn Toán ở Tiểu học (B21, CSC, TGU)

* Từ 8:50 đến 11:30, giảng dạy Toán học 1 (C31, CSC, TGU)

– Chiều:


Thứ sáu (16.09.2016)

– Sáng: Từ 7:00 đến 10:40, giảng dạy Toán học  2 (C35, CSC, TGU)

– Chiều: Từ 13:00 đến 15:40, giảng dạy Toán học  3 và 4 (C15, CSC, TGU)


Thứ bảy (17.09.2016)

– Sáng:

– Chiều:


Chủ nhật (18.09.2016)

– Sáng:

– Chiều:

thinhbui

Categories: Thời khóa biểu, Đại học Tiền Giang | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời khóa biểu (05.09.2016-11.09.2016)

Thời khóa biểu của giảng viên Bùi Quang Thịnh tuần lễ từ 05.09.2016 đến 11.09.2016 cụ thể như sau:

*** Lưu ý: Trong các khoảng thời gian không có lịch công tác tại Đại học Tiền Giang, sinh viên có thể liên lạc với giảng viên thông qua email hoặc số điện thoại được cung cấp tại Văn phòng khoa Sư phạm, Phòng B11, Cơ sở chính, Đại học Tiền Giang


Thứ hai (05.09.2016)

– Sáng:

– Chiều:


Thứ ba (06.09.2016)

– Sáng: Từ 7:30 đến 11:30, seminar Hình học phức (Đại học Sư phạm Tp. HCM)

– Chiều:


Thứ tư (07.09.2016)

– Sáng: Từ 7:00 đến 9:40, giảng dạy Toán học  3 và 4 (C15, CSC, TGU)

– Chiều: Từ 13:00 đến 15:40, giảng dạy Phương pháp dạy học Toán 1 (C14, CSC, TGU)


Thứ năm (08.09.2016)

– Sáng:

* Từ 7:00 đến 8:40, giảng dạy Cơ sở Toán học của chương trình môn Toán ở Tiểu học (B21, CSC, TGU)

* Từ 8:50 đến 11:30, giảng dạy Toán học 1 (C31, CSC, TGU)

– Chiều:


Thứ sáu (09.09.2016)

– Sáng:

* Từ 7:00 đến 10:40, giảng dạy Toán học  2 (C35, CSC, TGU)

* Từ 10:40 đến 18:30, kiểm tra trình độ Anh văn (Cao đẳng Hoa sen, Tp. HCM)

– Chiều: Từ 10:40 đến 18:30, kiểm tra trình độ Anh văn (Cao đẳng Hoa sen, Tp. HCM)


Thứ bảy (10.09.2016)

– Sáng:

– Chiều:


Chủ nhật (11.09.2016)

– Sáng:

– Chiều:

thinhbui

Categories: Thời khóa biểu, Đại học Tiền Giang | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.