Lịch công tác (18-24.09.2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 18.09.2017 đến 24.09.2017)


Thứ hai (18.09.2017)


SÁNG:

 • Tiết 1-3, ??-CSC, Rèn luyện nghiệp vụ thưỡng xuyên 3

Thứ ba (19.09.2017)


CHIỀU:

 • Tiết 6-7, C12-CSC, Toán học 1

Thứ tư (20.09.2017)


Liên hệ


Thứ năm (21.09.2017)


SÁNG:

 • Tiết 1-3, C15-CSC, Toán học 3 & 4
 • 7h30-10h30, E.12-CSC, Anh văn B1

CHIỀU:

 • 13h30-16h30, E.12-CSC, Anh văn B1

Thứ sáu (22.09.2017)


SÁNG:

 • 7h30-10h30, E.12-CSC, Anh văn B1

CHIỀU:

 • 13h30-16h30, E.12-CSC, Anh văn B1

Thứ bảy (23.09.2017)


SÁNG

 • Tiết 1-5, Trường Cao đẳng Sư phạm Long An, Phương pháp dạy học Hình học

CHIỀU

 • Tiết 6-10, Trường Cao đẳng Sư phạm Long An, Phương pháp dạy học Hình học

Chủ nhật (24.09.2017)


Liên hệ

thinhbui

Advertisements

Lịch công tác (11-17.09.2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 11.09.2017 đến 17.09.2017)


Thứ hai (11.09.2017)


SÁNG:

 • Tiết 1-5, H.01-CSC, Phương pháp học theo tín chỉ

CHIỀU:

 • Tiết 6-10, H.01-CSC, Phương pháp học theo tín chỉ

Thứ ba (12.09.2017)


SÁNG:

 • Tiết 1-5, H.01-CSC, Phương pháp học theo tín chỉ

CHIỀU:

 • Tiết 6-7, C12-CSC, Toán học 1 (ĐƯỢC NGHỈ HỌC)
 • Tiết 6-10, H.01-CSC, Phương pháp học theo tín chỉ

Thứ tư (13.09.2017)


Liên hệ


Thứ năm (14.09.2017)


SÁNG:

 • Tiết 1-3, C15-CSC, Toán học 3 & 4
 • 7h30-10h30, E.12-CSC, Anh văn B1

CHIỀU:

 • 13h30-16h30, E.12-CSC, Anh văn B1

Thứ sáu (15.09.2017)


SÁNG:

 • Tiết 1-5, F.405_406-CSC, Phương pháp học theo tín chỉ
 • 7h30-10h30, E.12-CSC, Anh văn B1

CHIỀU:

 • Tiết 6-10, F.405_406-CSC, Phương pháp học theo tín chỉ
 • 13h30-16h30, E.12-CSC, Anh văn B1

Thứ bảy (16.09.2017)


SÁNG:

 • Tiết 1-5, F.405_406-CSC, Phương pháp học theo tín chỉ

CHIỀU:

 • Tiết 6-10, F.405_406-CSC, Phương pháp học theo tín chỉ

Chủ nhật (17.09.2017)


Liên hệ

 

thinhbui

Lịch công tác (04-10.09.2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 04.09.2017 đến 10.09.2017)


Thứ hai (04.09.2017)


Nghỉ bù Lễ Quốc Khánh 02.09


Thứ ba (05.09.2017)


CHIỀU

 • Tiết 6-7, C12-CSC, Toán học 1
 • 15h00-16h30, A.105-CSC, Họp Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Tiền Giang

Thứ tư (06.09.2017)


CHIỀU

 • 15h00-16h30, B.11-CSC, Họp Chi đoàn Viên chức 3

Thứ năm (07.09.2017)


SÁNG

 • Tiết 1-3, C15-CSC, Toán học 3 & 4
 • 7h30-10h30, E.12-CSC, Anh văn B1

CHIỀU

 • 13h30-16h30, E.12-CSC, Anh văn B1

Thứ sáu (08.09.2017)


SÁNG

 • 7h30-10h30, E.12-CSC, Anh văn B1

CHIỀU

 • 13h30-16h30, E.12-CSC, Anh văn B1
 • 15h00-16h30, B.11-CSC, Họp Ban chấp hành Đoàn Khoa Sư phạm

Thứ bảy (09.09.2017)


SÁNG

 • Tiết 1-5, Trường Cao đẳng Sư phạm Long An, Phương pháp dạy học Hình học

CHIỀU

 • Tiết 6-10, Trường Cao đẳng Sư phạm Long An, Phương pháp dạy học Hình học

Chủ nhật (10.09.2017)


Liên hệ

thinhbui