Thông báo

Thông báo NGHỈ HỌC ngày thứ năm (08.09.2016)

Do có việc bận vào ngày thứ năm (08.09.2016) nên giảng viên Bùi Quang Thịnh cho sinh viên nghỉ học các lớp học phần sau:

  1. Cơ sở Toán học của chương trình môn Toán ở Tiểu học (B21, CSC, TGU)
  2. Toán học 1 (C31, CSC, TGU)

Trân trọng thông báo cho toàn thể sinh viên theo học các lớp học phần trên được biết.

thinhbui

Categories: Thông báo, Đại học Tiền Giang | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.