Thủ thuật phần mềm

Hướng dẫn sử dụng GeoGebra

Image

Xin giới thiệu một số tài liệu tự học GeoGebra, một phần mềm Hình học động.

thinhbui

Categories: Phần mềm Toán học, Thủ thuật phần mềm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thủ thuật MathType

mathtype

Xin giới thiệu một số thủ thuật nhỏ đối với MathType, một phần mềm soạn thảo công thức Toán học cho văn bản.

  • Hướng dẫn sử dụng MathType: DOWNLOAD

  • Tương tác giữa MathType và LaTeX: DOWNLOAD

  • Thủ thuật MathType toàn tập: DOWNLOAD

thinhbui

Categories: Phần mềm Toán học, Thủ thuật phần mềm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.