Toán học sơ cấp

Bảng chữ cái Hy lạp và phiên âm Tiếng Việt

Trong Toán học, các chữ cái Hy Lạp thường có mặt trong các công thức và ký hiệu. Bài viết giới thiệu đầy đủ 24 chữ cái in hoa và in thường của bảng chữ cái Hy Lạp cùng với phiên âm tiếng Việt để những người chưa quen có thể tham khảo.

Chữ cái
Tiếng Anh
Phiên âm tiếng Việt
Chữ cái
Tiếng Anh
Phiên âm tiếng Việt
Αα
Alpha
An-pha
Νν
Nu
Nuy
Ββ
Beta
Bê-ta
Ξξ
Xi
Xi
Γγ
Gamma
Gam-ma
Οο
Omicron
Ô-mic-rôn
Δδ
Delta
Đen-ta
Ππ
Pi
Pi
Εε
Epsilon
Ép-si-lon
Ρρ
Rho
Ζζ
Zeta
Dê-ta
Σσς
Sigma
Xích-ma
Ηη
Eta
Ê-ta
Ττ
Tau
Θθ
Theta
Tê-ta
Υυ
Upsilon
Úp-si-lon
Ιι
Iota
I-ô-ta
Φφ
Phi
Phi
Κκ
Kappa
Kap-pa
Χχ
Chi
Si
Λλ
Lamda
Lam-đa
Ψψ
Psi
Pờ-si
Μμ
Mu
Muy
Ωω
Omega
Ô-mê-ga

Trong bảng trên, chữ viết đầu tiên là viết hoa, chữ viết ngay sau chữ viết đầu là viết thường. Ví dụ như dòng đầu tiên, chúng ta có A là chữ cái viết hoa và α là chữ cái viết thường.

Nguồn: http://www.mathvn.com/

Categories: Toán học, Toán học cao cấp, Toán học sơ cấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một số chuyên đề tổng hợp của Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ

Một số chuyên đề của Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ được độc giả tổng hợp thành các chủ đề sau:

dac_san_THTT

1. Chuyên đề Bất đẳng thức: DOWNLOAD

2. Chuyên đề Đại số: DOWNLOAD

3. Chuyên đề Giải tích: DOWNLOAD

4. Chuyên đề Hình học: DOWNLOAD

5. Chuyên đề Hình học không gian: DOWNLOAD

6. Chuyên đề Hình học giải tích: DOWNLOAD

7. Chuyên đề Lượng giác: DOWNLOAD

8. Chuyên đề Khảo sát hàm số: DOWNLOAD

9. Chuyên đề Toán Trung học cơ sở: DOWNLOAD

10. Một số Chuyên đề tuyển chọn: DOWNLOAD

Nguồn: http://www.vnmath.com/

Categories: Toán học, Toán học sơ cấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tuyển tập 5 năm Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ

5nam THTT

Trước đây “Tuyển tập 30 năm Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ”, Nhà xuất bản Giáo dục đã được đông đảo bạn đọc đón nhận. Do khuôn khổ sách nên “Tuyển tập 30 năm Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ” chỉ in những bài từ 1964 đến 1991. Nhiều bạn đọc muốn có những bài viết sau này. Vì vậy Tuyển tập 5 năm Toán học và Tuổi trẻ ra đời và tập hợp các bài viết hay trên THTT từ 1991 – 1995.

Tuyển tập 5 năm Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ chia làm hai phần.:

  • Phần thứ nhất là các bài viết chọn lọc theo chủ đề.
  • Phần thứ hai là các bài viết sắp xếp theo các phân môn: Số học, Giải tích-Đại số, Hình học-Lượng giác.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho quý thầy, cô giáo dạy Toán, các học sinh, sinh viên và những ai yêu Toán.

Tuyển tập 5 năm Toán học và Tuổi trẻ: DOWNLOAD
Categories: Toán học, Toán học sơ cấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tuyển tập 30 năm Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ

small_20688

Tuyển tập 30 năm Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ là ấn phẩm đặc biệt chào mừng 30 năm toán học tuổi trẻ (1964-1994) gồm 2 phần:

  • Phần 1 bao gồm các bài viết chọn lọc về nói chuyện với các bạn trẻ yêu toán, tìm hiểu sâu thêm toán học phổ thông, toán học và đời sống, các nhà toán học, các phương pháp giảng dạy toán, học toán và nghiên cứu toán…
  • Phần thứ 2 bao gồm các đề toán chọn lọc, hay và khó phân theo các chuyên mục như phương trình, quỹ tích, số học … và lời giải các bài toán này.

Đây là tài liệu hay thích hợp cho nhiều đối tượng yêu toán và rất khó kiếm ở các hiệu sách cũ lẫn mới.

Tuyển tập 30 năm Toán học và Tuổi trẻ: DOWNLOAD

Nguồn: http://www.vnmath.com

Categories: Toán học, Toán học sơ cấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.