Lịch công tác (04-10.09.2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 04.09.2017 đến 10.09.2017)


Thứ hai (04.09.2017)


Nghỉ bù Lễ Quốc Khánh 02.09


Thứ ba (05.09.2017)


CHIỀU

 • Tiết 6-7, C12-CSC, Toán học 1
 • 15h00-16h30, A.105-CSC, Họp Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Tiền Giang

Thứ tư (06.09.2017)


CHIỀU

 • 15h00-16h30, B.11-CSC, Họp Chi đoàn Viên chức 3

Thứ năm (07.09.2017)


SÁNG

 • Tiết 1-3, C15-CSC, Toán học 3 & 4
 • 7h30-10h30, E.12-CSC, Anh văn B1

CHIỀU

 • 13h30-16h30, E.12-CSC, Anh văn B1

Thứ sáu (08.09.2017)


SÁNG

 • 7h30-10h30, E.12-CSC, Anh văn B1

CHIỀU

 • 13h30-16h30, E.12-CSC, Anh văn B1
 • 15h00-16h30, B.11-CSC, Họp Ban chấp hành Đoàn Khoa Sư phạm

Thứ bảy (09.09.2017)


SÁNG

 • Tiết 1-5, Trường Cao đẳng Sư phạm Long An, Phương pháp dạy học Hình học

CHIỀU

 • Tiết 6-10, Trường Cao đẳng Sư phạm Long An, Phương pháp dạy học Hình học

Chủ nhật (10.09.2017)


Liên hệ

thinhbui

Advertisements

IC3 (Máy tính căn bản) – Bài 6. Xử lý sự cố

Từ ngày 30.08.2017, thinhbui’s site sẽ hỗ trợ sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tiền Giang trong việc luyện thi Chứng chỉ Tin học IC3-GS4. Việc luyện thi này nhằm mục đích giúp sinh viên có thể tiếp cận được với chứng chỉ quốc tế thay thế Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo để phục vụ cho việc xét tốt nghiệp Cao đẳng và Đại học. Hằng ngày, thinhbui’s site sẽ đăng tải các bài giảng lý thuyết liên quan đến ba bài thi thành phần Máy tính căn bản, Các ứng dụng chính và Cuộc sống trực tuyến.

Đây là Bài giảng luyện thi Chứng chỉ IC3-GS4 của IIG Việt Nam đối với bài thi thành phần thứ nhất Máy tính căn bản (Computing Fundamentals).

Bài học 6. XỬ LÝ SỰ CỐ

Nguồn: Sưu tầm từ IIG Việt Nam

IC3 (Máy tính căn bản) – Bài 5. Phần mềm

Từ ngày 30.08.2017, thinhbui’s site sẽ hỗ trợ sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tiền Giang trong việc luyện thi Chứng chỉ Tin học IC3-GS4. Việc luyện thi này nhằm mục đích giúp sinh viên có thể tiếp cận được với chứng chỉ quốc tế thay thế Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo để phục vụ cho việc xét tốt nghiệp Cao đẳng và Đại học. Hằng ngày, thinhbui’s site sẽ đăng tải các bài giảng lý thuyết liên quan đến ba bài thi thành phần Máy tính căn bản, Các ứng dụng chính và Cuộc sống trực tuyến.

Đây là Bài giảng luyện thi Chứng chỉ IC3-GS4 của IIG Việt Nam đối với bài thi thành phần thứ nhất Máy tính căn bản (Computing Fundamentals).

Bài học 5. PHẦN MỀM

Nguồn: Sưu tầm từ IIG Việt Nam

IC3 (Máy tính căn bản) – Bài 4. Control Panel

Từ ngày 30.08.2017, thinhbui’s site sẽ hỗ trợ sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tiền Giang trong việc luyện thi Chứng chỉ Tin học IC3-GS4. Việc luyện thi này nhằm mục đích giúp sinh viên có thể tiếp cận được với chứng chỉ quốc tế thay thế Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo để phục vụ cho việc xét tốt nghiệp Cao đẳng và Đại học. Hằng ngày, thinhbui’s site sẽ đăng tải các bài giảng lý thuyết liên quan đến ba bài thi thành phần Máy tính căn bản, Các ứng dụng chính và Cuộc sống trực tuyến.

Đây là Bài giảng luyện thi Chứng chỉ IC3-GS4 của IIG Việt Nam đối với bài thi thành phần thứ nhất Máy tính căn bản (Computing Fundamentals).

Bài học 4. CONTROL PANEL

Nguồn: Sưu tầm từ IIG Việt Nam

IC3 (Máy tính căn bản) – Bài 3. Phần cứng

Từ ngày 30.08.2017, thinhbui’s site sẽ hỗ trợ sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tiền Giang trong việc luyện thi Chứng chỉ Tin học IC3-GS4. Việc luyện thi này nhằm mục đích giúp sinh viên có thể tiếp cận được với chứng chỉ quốc tế thay thế Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo để phục vụ cho việc xét tốt nghiệp Cao đẳng và Đại học. Hằng ngày, thinhbui’s site sẽ đăng tải các bài giảng lý thuyết liên quan đến ba bài thi thành phần Máy tính căn bản, Các ứng dụng chính và Cuộc sống trực tuyến.

Đây là Bài giảng luyện thi Chứng chỉ IC3-GS4 của IIG Việt Nam đối với bài thi thành phần thứ nhất Máy tính căn bản (Computing Fundamentals).

Bài học 3. PHẦN CỨNG

Nguồn: Sưu tầm từ IIG Việt Nam

IC3 (Máy tính căn bản) – Bài 2. Tập tin và Thư mục

Từ ngày 30.08.2017, thinhbui’s site sẽ hỗ trợ sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tiền Giang trong việc luyện thi Chứng chỉ Tin học IC3-GS4. Việc luyện thi này nhằm mục đích giúp sinh viên có thể tiếp cận được với chứng chỉ quốc tế thay thế Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo để phục vụ cho việc xét tốt nghiệp Cao đẳng và Đại học. Hằng ngày, thinhbui’s site sẽ đăng tải các bài giảng lý thuyết liên quan đến ba bài thi thành phần Máy tính căn bản, Các ứng dụng chính và Cuộc sống trực tuyến.

Đây là Bài giảng luyện thi Chứng chỉ IC3-GS4 của IIG Việt Nam đối với bài thi thành phần thứ nhất Máy tính căn bản (Computing Fundamentals).

Bài học 2. TẬP TIN VÀ THƯ MỤC

Nguồn: Sưu tầm từ IIG Việt Nam

IC3 (Máy tính căn bản) – Bài 1. Hệ điều hành

Từ ngày 30.08.2017, thinhbui’s site sẽ hỗ trợ sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tiền Giang trong việc luyện thi Chứng chỉ Tin học IC3-GS4. Việc luyện thi này nhằm mục đích giúp sinh viên có thể tiếp cận được với chứng chỉ quốc tế thay thế Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo để phục vụ cho việc xét tốt nghiệp Cao đẳng và Đại học. Hằng ngày, thinhbui’s site sẽ đăng tải các bài giảng lý thuyết liên quan đến ba bài thi thành phần Máy tính căn bản, Các ứng dụng chính và Cuộc sống trực tuyến.

Đây là Bài giảng luyện thi Chứng chỉ IC3-GS4 của IIG Việt Nam đối với bài thi thành phần thứ nhất Máy tính căn bản (Computing Fundamentals).

Bài học 1. HỆ ĐIỀU HÀNH

Nguồn: Sưu tầm từ IIG Việt Nam